091 529 3363

Bán Đất Khu Đô Thị Trung Đông Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam

Chính chủ gửi bán một số lô đất ngoại giao Lô LK3LK7LK10LK11 và một số Lô LK khác thuộc dự án Khu nhà ở Trung Đông Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam. 
– Diện tích
100m2 x 11tr/m2.
⇒ Liên hệ để có được giá tốt nhất:

Hiện em đang có rất nhiều khách hàng tìm mua mà không có lô mới bán ra. anh chị có nhu cầu bán lại liên hệ em ngay để bán được nhanh nhất, thủ tục đơn giản, uy tín hàng đầu. em cảm ơn!

– Vị trí: Khu đô thị Trung Đông nằm tại Xã Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam nằm trên tuyến đường tránh TP Phủ Lý kết nối với Quốc lộ 1A đoạn dưới cầu TT. Đồng Văn và trạm thu phí Nam Cầu Giẽ. 

Bán Đất Khu Đô Thị Trung Đông Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam

– Vị trí dự án liên kết với các khu vực:
– Cách chợ Nhật Tân 300m.
– Cách bệnh viện Việt Đức 2, Bạch Mai 2 chỉ 10Km.
– Cách khu đô thị Đồng Văn Green Park Đại Cương Kim Bảng 1KM.
– Cách trường tiểu học, trung học cơ sở 500 mét.
– Cách khu Công Nghiệp Đồng Văn VI 1 km.
– Cách khu Công Nghiệp Đồng Văn I, II 2 km.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2238/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở TRUNG ĐÔNG TẠI XÃ NHẬT TÂN, HUYỆN KIM BẢNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD , ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng; Văn bản số 2806/UBND-GTXD ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Đông (tại Tờ trình số 18/TTr-TĐ ngày 20 tháng 12 năm 2016) và đề nghị của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 2289/SXD-QHKT ngày 22 tháng 12 năm 2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Trung Đông tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Trung Đông tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Đông.

3. Vị trí, quy mô, tính chất

a) Vị trí, ranh giới: Tại các lô TM-01, P02, TH2, OM5, OM6, OM7, OM8 thuộc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Vị trí cụ thể như sau:

– Phía Bắc giáp đường quy hoạch tiếp giáp lô OM9;

– Phía Nam giáp OHT9 (khu dân cư hiện trạng xóm 11, xóm 12), lô công viên cây xanh CX-01;

– Phía Đông giáp đường quy hoạch tiếp giáp lô TM-03, CX-03 và OM4;

– Phía Tây giáp đường trục chính theo quy hoạch (QL1A đoạn tránh thành phố Phủ ).

b) Quy mô: Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 185.735m2.

c) Tính chất: Là khu ở mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ.

4. Mục tiêu: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng, đáp ứng mục tiêu Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại khu vực.

5. Quy hoạch sử dụng đất

5.1. Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

1

Đất ở

 

60.959,2

32,82

 

Đất ở biệt thự

BT

15.451,0

8,32

 

Đất ở liền kề

LK

45.508,2

24,50

2

Đất nhà văn hóa

NVH

1.007,8

0,54

3

Đất cây xanh

CX

18.451,4

9,93

4

Đất trường mầm non

MN

3.071,4

1,65

5

Đất HTKT

HTKT

762,9

0,41

6

Đất giao thông

 

101.482,3

54,64

 

Đất giao thông đối ngoại

 

27.567,0

14,84

 

Đất giao thông đối nội

 

73.915,3

39,80

 

Tổng

 

185.735,0

100,00

5.2. Quy hoạch cảnh quan và chia lô:

a) Quy hoạch cảnh quan:

– Khu nhà ở liền kề: khu vực lập quy hoạch được thiết kế chủ yếu các dạng nhà ở liền kề, gắn kết và kết nối hài hòa với khu dân cư hiện hữu, với tầng cao trung bình 03 tầng, mật độ xây dựng từ 80 – 100%.

– Khu nhà ở biệt thự : bố trí dãy có mặt tiền quay vào các khu cây xanh, tạo không gian sống mở, hiện đại. Tầng cao trung bình 03 tầng, mật độ xây dựng từ 75%.

– Khu Trường mầm non, nhà văn hóa bố trí gần khu cây xanh đường giao thông nhằm phục vụ đời sống cộng đồng cho khu dân cư mới và một phần khu dân cư cũ liền kề. Tầng cao 02 tầng, mật độ xây dựng từ 40%.

b) Quy hoạch chia lô:

– Đất ở biệt thự được quy hoạch gồm 03 ô đất: ô BT-1, BT-2, BT-3 gồm 50 lô đất, có diện tích từ 300,0m2/lô đến 347,8m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô từ 15,0m ÷ 20,0m.

– Đất ở liền kề được quy hoạch gồm 13 ô đất: từ ô LK-1 đến ô LK-13, gồm 667 lô, có diện tích từ 81,0m2/lô đến 216,7m2/lô. Chiều rộng mặt tiền mỗi lô từ 5,0m÷20,0m.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. Quy hoạch giao thông:

a) Đường giao thông đối ngoại:

– Tuyến đường phía Tây – QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý (đoạn đi qua khu ở) có mặt cắt A-A: 4,5m (hè) + 6,0m (lòng đường gom) + 2,0m (GPC) + 8,0m (lòng đường) + 3,0m (GPC) + 8,0m (lòng đường) + 2,0m (GPC) + 10,5m (lòng đường gom phía khu ở) + 5,0m(hè) = 49,0m.

– Tuyến đường phía Nam, mặt cắt 1-1: 5,0m (hè) + 11,0m (lòng đường) + 3,0m (GPC) + 11,0m (lòng đường) + 5,0m (hè) = 35,0m

– Tuyến đường phía Bắc, mặt cắt 2-2: 5,0m (hè) + 10,5m (lòng đường) + 5,0m (hè) = 20,5m.

b) Đường nội bộ:

– Mặt cắt 3-3: 4,5m (hè) + 7,0m (lòng đường) + 4,5m (hè) = 16,0m;

– Mặt cắt 4-4: 4,0m (hè) + 7,0m (lòng đường) + 4,0m (hè) = 15,0m;

– Mặt cắt 5-5: 4,0m (hè) + 7,0m (lòng đường) + 3,0m (hè) = 14,0m;

6.2. Quy hoạch san nền:

– Cao độ đường giao thông: Từ +3.7m đến +4.0m.

– Cao độ san nền trong lô quy hoạch: từ +3.7m đến +4.1m

6.3. Quy hoạch cấp nước:

– Nguồn nước: Đấu nối vào đường ống cấp nước trên đường N5 phía Nam khu vực quy hoạch (theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân).

– Hệ thống cấp nước nội bộ: Thiết kế mạng nhánh cụt cấp nước bằng đường ống từ D32 ÷ D110.

– Cấp nước cứu hỏa từ đường ống trên đường trục chính của khu quy hoạch. Họng cứu hỏa đặt tại các ngã 3, ngã tư, khoảng cách các họng cứu hỏa trung bình khoảng 120m/họng.

6.4. Quy hoạch thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt.

a) Thoát nước mưa:

– Hướng thoát nước mưa: Từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, sau đó thoát vào hồ điều hòa phía Nam theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân và thoát ra kênh tiêu nước chung của khu vực.

– Cống thoát nước mưa bố trí trên vỉa hè, thiết kế cống tròn bê tông cốt thép D300 đến D1000.

– Hệ thống ga thu và ga thăm thiết kế dọc theo cống, khoảng cách giữa các hố ga 45m.

b) Thoát nước thải:

– Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải công suất 350m3/ngày. đêm, tại vị trí phía Nam khu vực quy hoạch.

– Hướng thoát nước thải: Từ Đông và Tây thu về giữa khu đất, sau đó thu về khu xử lý nước thải được xây dựng mới phía Nam khu đất. Nước thải sau khi xử lý thoát vào hồ điều hòa phía Đông Nam khu xử lý, sau đó thoát ra mương thoát nước chung khu vực.

– Cống thoát nước thải bố trí trên vỉa hè, thiết kế cống ống nhựa HDPE D300 – D400; hệ thống ga thu và ga thăm thiết kế dọc theo cống, khoảng cách giữa các hố ga 40m.

c) Quy hoạch cấp điện:

– Nguồn điện: Xây dựng 02 trạm biến áp công suất 1000kVA và 800kVA bố trí tại khu cây xanh CX2 và CX3. Nguồn cấp điện cho trạm biến áp đấu nối với đường điện hiện trạng 35KV đi qua khu vực quy hoạch (điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp quy hoạch).

– Mạng điện bố trí đi ngầm trên vỉa hè;

– Chiếu sáng: Cáp điện chiếu sáng đi ngầm, cột đèn chiếu sáng sử dụng cột thép bát giác, cao 11m, khu cây xanh sử dụng các cột đèn chiếu sáng cảnh quan có tính thẩm mỹ cao, cao 3,6m.

6.5. Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

– Tổ chức thu gom chất thải sinh hoạt, tập kết và vận chuyển xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của Tỉnh theo quy hoạch.

– Thực hiện đóng cửa khu vực nghĩa trang hiện trạng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Nhất trí chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân như đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2289/SXD-QHKT ngày 22 tháng 12 năm 2016. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng cập nhật các nội dung điều chỉnh Quy hoạch, làm cơ sở để phục vụ công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức công bố Quy hoạch và quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai để thực hiện dự án đầu tư theo Quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý Phát triển khu đô thị mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Đông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
– Các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3 (9);
– VPUB: CPVP(3), TN(L), GTXD, TH(2);
– Lưu VT, XD.
QV. – D\QĐ\2016\0117

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Đại Thắng